Grzegorz Pokrzywka, LL.M.

W Kubas Kos Gałkowski od

2010

Kontakt

grzegorz.pokrzywka@kkg.pl

+48126194017

Języki

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Adwokat, LL.M. (Heidelberg). Specjalizuje się w procesach sądowych w sprawach gospodarczych, prawie spółek, jak również w zagadnieniach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

W swojej praktyce reprezentuje przedsiębiorców krajowych oraz zagranicznych w sporach kontraktowych, w tym dotyczących inwestycji realizowanych w reżimie Prawa zamówień publicznych. Występował jako pełnomocnik w szeregu postępowań dotyczących wielomilionowych inwestycji w obszarach infrastruktury oraz energetyki, w tym  odnawialnej (OZE), co pozwoliło mu na gruntowane poznanie tych sektorów rynku. Brał także udział w pracach zespołu zajmującego się kompleksową obsługą procesową jednego z wiodących banków w Polsce.

Ponadto posiada bogate doświadczenie w dziedzinie sporów korporacyjnych toczonych przed sądami powszechnymi oraz polubownymi, rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy wspólnikami oraz organami spółek, zagadnieniach odpowiedzialności menedżerów, a także doradztwie w związku z transakcjami fuzji i przejęć spółek (M&A). Zajmuje się także reprezentacją Klientów w sprawach z dziedziny prawa upadłościowego (w tym tzw. przygotowaną likwidacją – ang. pre-pack) oraz restrukturyzacji (postępowania układowe oraz sanacyjne).

Uczestniczył w wypracowaniu rozwiązań wielu konfliktów na drodze ugodowej oraz w negocjacjach i mediacjach gospodarczych. Zakres jego doświadczenia obejmuje również sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, konsultowanie projektów umów oraz udział w zgromadzeniach wspólników (akcjonariuszy) spółek.

Od wielu lat znaczną część swojej praktyki poświęca doradztwu prowadzonemu dla Klientów z obszaru niemieckojęzycznego oraz ich reprezentacji w postępowaniach na terenie Polski. Szkoli w praktyce business.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2023
studia podyplomowe: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
2014

wpis na listę adwokatów

2010

LL.M. na Uniwersytecie Ruprechta Karola w Heidelbergu – stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

2009

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2007

Szkoła Prawa Niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetem Ruprechta Karola w Heidelbergu

Prywatnie

interesuje się kulturą krajów niemieckojęzycznych, miłośnik historii Krakowa, uprawia narciarstwo