W Kubas Kos Gałkowski od

2018

Kontakt

bartlomiej.pobozniak@kkg.pl

+48126194092

Języki

angielski

Doświadczenie

Aplikant egzaminowany. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych. Do zakresu jego zainteresowań należy również prawo cywilne materialne i procesowe, a także prawo energetyczne.

Jego praktyka koncentruje się na postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych oraz doradztwie w zakresie prawa korporacyjnego. Występował w sprawach związanych ze sporami korporacyjnymi, w tym zwłaszcza dotyczącymi zaskarżania uchwał wspólników (akcjonariuszy). Brał udział w sporządzaniu licznych opinii prawnych z zakresu prawa spółek. Reprezentował udziałowców na zgromadzeniach wspólników. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji korporacyjnej oraz umów.

Współpracuje z zespołem procesowym reprezentującym spółki dużej polskiej grupy energetycznej w szeregu bezprecedensowych, wielowątkowych postępowań sądowych na tle długoterminowych umów ramowych sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz tzw. zielonych certyfikatów.

Członkostwo

  • OIRP Kraków

Edukacja

2019
wpis na listę aplikantów radcowskich
2018

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Szkoła Prawa Amerykańskiego organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Catholic University of America w Waszyngtonie

Prywatnie

fan muzyki rockowej i gier wideo