dr Barbara Jelonek-Jarco

W Kubas Kos Gałkowski od

2006

Laureatka rankingu Gazety Prawnej

- Rising Stars 2012

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Lider Praktyki Nieruchomości. Ekspert z zakresu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych, szczególnie nieruchomościowych i deweloperskich. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie dla inwestorów zagranicznych i grup kapitałowych w zakresie obrotu nieruchomościami, obejmującym przygotowywanie transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, analizę ich stanu prawnego oraz negocjacje umów, w tym umów najmu. Doradza klientom indywidualnym i firmom rodzinnym w obszarze wealth management. Jej działalność obejmuje doradztwo inwestycyjne, wsparcie w planowaniu sukcesji międzypokoleniowej, pomoc w planowaniu i podziale majątkowym, a także ochronę dóbr osobistych.

Wspiera Klientów w strategicznym doradztwie i negocjacjach, zarówno na etapie poprzedzającym rozpoczęcie sporu sądowego, jak i w trakcie procesu, a także dokonuje oceny ryzyka związanego z prowadzeniem sporów sądowych. Jako IMI Certified Mediation Advocate prowadzi m.in. mediacje gospodarcze, międzynarodowe i cywilne. Uczestniczy w sporach sądowych, również o charakterze międzynarodowym, przed sądami państwowymi i arbitrażowymi. Pełni rolę doradcy (of counsel) w licznych postępowaniach, w tym międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, także z zakresu sporów opartych na BIT (Bilateral Investment Treaties). Wiele z tych postępowań ma charakter precedensowy. Wpisana na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W ramach swojej praktyki prowadziła również liczne postępowania administracyjne i sądowo administracyjne.

Realizuje długofalowe projekty związane z ochroną konkurencji. Reprezentuje jednego z czołowych operatorów telefonii komórkowej w Polsce w sporze dotyczącym naprawienia szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji, w którym wartość przedmiotu sporu wynosi kilkaset milionów złotych. Uprzednio zaangażowana w postępowanie sądowe na zlecenie jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Europie, dotyczące przejęcia kontroli nad operatorem telefonii komórkowej.

Stypendystka Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Autorka licznych artykułów, glos, komentarzy oraz monografii z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań. Prelegentka na wielu konferencjach, w tym poświęconych prawu nieruchomości. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych z prawa nieruchomości organizowanych przez Katedrę Prawa Cywilnego WPiA UJ w Krakowie. Laureatka rankingu Gazety Prawnej – Rising Stars 2012.

Wyróżnienia i nagrody

  • Wyróżnienie w rankingu Gazety Prawnej - Rising Stars 2012

Członkostwo

  • LCIA (London Court of International Arbitration)
  • ORA Kraków
  • Austrian Arbitration Association
  • UIA – International Association of Lawyers

Edukacja

2011

stypendium IRZ-Stiftung (Bonn, Frankfurt am Main)

 

wpis na listę adwokatów

2010

obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

2006

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

barbara.jelonek@kkg.pl

+48126194045

Prywatnie

interesuje się historią sztuki, fotografią i filmem