dr Barbara Jelonek-Jarco

W Kubas Kos Gałkowski od

2006

Laureatka rankingu Gazety Prawnej

- Rising Stars 2012

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Bierze udział w sporach sądowych, w tym międzynarodowych, przed sądami państwowymi i arbitrażowymi, jak również występuje w charakterze doradcy (of counsel) w toku licznych postępowań, w tym międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, także z zakresu sporów opartych na BIT (Bilateral Investment Treaties). Wiele z tych postępowań ma charakter precedensowy. Wspomaga Klientów w strategicznym doradztwie, negocjacjach zarówno na etapie poprzedzającym rozpoczęcie sporu sądowego, jak i w jego trakcie, a także ocenie ryzyka prowadzenia sporów sądowych. Wpisana na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

Prowadzi długofalowe projekty w sprawach korporacyjnych i handlowych. Reprezentuje jednego z czołowych operatorów telefonii komórkowej w Polsce w sporze dotyczącym naprawienia szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji, w którym wartość przedmiotu sporu wynosi kilkaset milionów złotych. Uprzednio zaangażowana w postępowanie sądowe na zlecenie jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Europie w sporze o przejęcie kontroli nad operatorem telefonii komórkowej. W ramach swojej praktyki prowadziła również liczne postępowania administracyjne i sądowo administracyjne.

Specjalizuje się również w prawie cywilnym materialnym, prawie spółek i prawie gospodarczym prywatnym, w tym w zakresie umów agencji i franczyzy. Ekspert z zakresu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi procesów inwestycyjnych, szczególnie nieruchomościowych i deweloperskich, w tym w strategicznym doradztwie dla inwestorów zagranicznych i grup kapitałowych w zakresie obrotu nieruchomościami – przygotowywaniu transakcji nabywania i zbywania nieruchomości, analizie ich stanu prawnego oraz negocjacji umów, m.in. umów najmu. Nadzoruje prace działu prawa nieruchomości Kubas Kos Gałkowski.

Stypendystka Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V. Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Autorka artykułów, glos, komentarzy oraz monografii z zakresu prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań. Prelegentka na wielu konferencjach, w tym poświęconych prawu nieruchomości. Laureatka rankingu Gazety Prawnej – Rising Stars 2012.

Wyróżnienia i nagrody

  • Wyróżnienie w rankingu Gazety Prawnej - Rising Stars 2012

Członkostwo

  • Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS40)
  • International Association of Lawyers (UIA)
  • ORA Kraków
  • Young International Arbitration Group (YIAG) przy The London Court of International Arbitration (LCIA)

Edukacja

2011

stypendium IRZ-Stiftung (Bonn, Frankfurt am Main)

 

wpis na listę adwokatów

2010

obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

2006

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

barbara.jelonek@kkg.pl

+48126194045

Prywatnie

interesuje się historią sztuki, fotografią i filmem