W Kubas Kos Gałkowski od

2008

Dwukrotnie sklasyfikowany wśród 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce

- Dziennik Gazeta Prawna

Języki

angielski, hiszpański, niemiecki

Doświadczenie

Adwokat, dr hab. nauk prawnych, profesor na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, profesor nadzw. w Społecznej Akademii Nauk, prezes Instytutu Allerhanda, współdyrektor Centrum Prawa Spółek i Ładu Korporacyjnego na Uniwersytecie Babeşa-Bolyai’ego w Klużu, członek rady doradczej (Advisory Board) Center for European Company Law (CECL) – międzynarodowej sieci akademickiej zrzeszającej uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali i Rzymie. Uprzednio pracownik naukowy m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU), Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor wizytujący bądź wykładowca gościnny na wielu zagranicznych uniwersytetach, m.in. w Rzymie (LUISS), Klużu (UBB), a incydentalnie także w Chongqing (SWUPL), Tarnopolu (ТНЕУ), Lwowie (ЛНУІФ), St. Pölten (FHH). Odbywał kwerendy badawcze m.in. Gandawie (Financial Law Institute), Monachium (MPI Sozialrecht), Bonn (RFWU), Kolonii (UzK/RIZ) i Kilonii (CAU/EastLaw).

Absolwent (2001) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał również doktorat (2003) i habilitację (2016). W 2001 r. uzyskał stopień Magister Legum na Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie. Ukończył także program letni w European University Institute we Florencji (2004). Adwokat – członek Izby Krakowskiej. Posiada również przygotowanie menedżerskie – jest absolwentem Studium Zarządzania i Biznesu na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kursów profesjonalnych dla menedżerów na Hertie School of Governance w Berlinie („Strategisches Management” i „Fundraising”). Ukończył także program z zakresu negocjacji i rozwiązywania sporów na Copenhagen Business School.

Na lata 2014-2017 powołany przez Komisję Europejską do Informal Company Law Expert Group (ICLEG) – ciała doradczego KE w sprawach rozwoju i reformy europejskiego prawa spółek. W 2013 r. uczestnik prac nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej (SUP) prowadzonych dla Komisji Europejskiej przez grupę ekspertów powstałą z rozszerzenia dawnej tzw. Grupy Refleksji (Reflection Group). W latach 2006-2007, jako członek Legal Scholar Network przy ECGI, zaangażowany w przygotowanie na zlecenie Komisji Europejskiej studium na temat proporcjonalności między własnością a kontrolą w spółkach publicznych (One Share, One Vote). Członek zespołu kierowanego przez TGS Baltic, który przygotował dla Komisji Europejskiej studium na temat ochrony praw wspólników mniejszościowych w UE (2016-2017). W latach 2010-2014 i ponownie od 2016 roku ekspert Parlamentu Europejskiego do spraw prawa spółek dla Komisji Prawnej PE (JURI).

Od 2015 roku członek Zespołu ds. prawa gospodarczego utworzonego przez Ministra Gospodarki. Członek Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych powołanego przez Ministra Gospodarki we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości (2013-2015). W latach 2016-2017 kierownik zespołu naukowców, którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył opracowanie założeń reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0). Na przestrzeni minionych 10 lat uczestniczył też w konsultacjach publicznych wielu projektów aktów prawnych, aktów samoregulacyjnych oraz polityk regulacyjnych, m.in. dla Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W latach 2007-2010 redaktor naczelny Czasopisma Kwartalnego Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (C.H. Beck). Od 2015 roku członek rady naukowej dwumiesięcznika European Company Law (Kluwer Law International).

Zaangażowany w reformę prawa na Ukrainie i w Mołdawii. Szef międzynarodowego projektu zrealizowanego dla Delegacji UE w Kijowie, obejmującego ewaluację stanu obecnego i rekomendacje reformy ukraińskiego prawa spółek pod kątem jego dostosowania do acquis communautaire (2014).

Uczestnik Europejskiej Delegacji (European Delegation) na Harvard Project on Asian and International Relations w Dubaju (2013).

Dwukrotnie (2013, 2015) uznany przez Dziennik Gazeta Prawna za jednego z 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce (klasyfikowany odpowiednio na miejscach 24 i 40). Uwzględniony także w rankingu młodych liderów magazynu Home&Market (2008).

Więcej informacji na www.ArkadiuszRadwan.pl

Członkostwo

  • Aarhus Centre For Small And Medium-Sized Enterprises
  • Alumni-Gemeinschaft Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik
  • Center for European Company Law (CECL)
  • Centrum C-Law.org
  • Instytut Allerhanda
  • International Society of Public Law (ICON∙S)
  • ORA Kraków
  • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) – Oddział Warszawski

Edukacja

2016

uzyskanie stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

2011
wpis na listę adwokatów
2006 - 2007

post-doc w Instytucie Ekonomicznej Analizy Prawa na Uniwersytecie w Hamburgu

2004 - 2005

Hauser Research Scholar na New York University School of Law

2004

adiunkt w Instytucie Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim

2003

obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim

2001

magister legum (LL.M.) Friedrich-Schiller-Universität w Jenie

 

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

arkadiusz.radwan@kkg.pl

+48126194067

Prywatnie

zaangażowany w wiele inicjatyw społecznych i obywatelskich, interesuje się historią Europy, relacjami polsko-żydowskimi, kulturą śródziemnomorską, pszczołami