dr hab. prof. UJ Andrzej Kubas

W Kubas Kos Gałkowski od

1995

Maintains his high reputation as a long-established litigator in the Polish market. Andrzej Kubas offers strategic assistance with class actions and contractual disputes.

- Chambers and Partners

Języki

angielski, niemiecki

Doświadczenie

Adwokat, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowany w działalność dydaktyczną i naukową. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2004-2007.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz transgranicznych postępowań sądowych i arbitrażowych. Występował wielokrotnie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami arbitrażowymi. Prowadził wiele postępowań sądowych o uznanie w Polsce zagranicznych wyroków sądów powszechnych i arbitrażowych. Z sukcesami reprezentował przed polskimi sądami poszkodowanych w tzw. sprawach zabużańskich; był jednym z pierwszych adwokatów w Polsce, którzy podjęli się prowadzenia postępowań grupowych.

Posiada na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i międzynarodowego obrotu prawnego. Występował na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych prawu cywilnemu, procedurze cywilnej i międzynarodowemu obrotowi prawnemu w sprawach cywilnych.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ekspert Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w zakresie projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń zbiorowych.

Był współorganizatorem i wykładowcą w Polnische Rechtsschule, od 2014 roku członek Komitetu Naukowo-Doradczego (Advisory Board) Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration. Były wiceprezes polsko-niemieckiego stowarzyszenia prawników (Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung e.V.). Były członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Były Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Odznaczony przez Ministra Sprawiedliwości odznaką „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” oraz przez Naczelną Radę Adwokacką dwukrotnie odznaką „Zasłużony Dla Adwokatury”. W 2012 roku nagrodzony odznaką „Złoty Paragraf” przez Dziennik „Gazeta Prawna” dla najlepszego polskiego adwokata za pionierską pracę w wytaczaniu pozwów grupowych. W latach 2012 oraz 2014 laureat rankingu „Profesjonaliści Forbesa”. Od lat rekomendowany przez Chambers and Partners w zakresie Dispute Resolution (Statespeople).

Wyróżnienia i nagrody

 • Rekomendowany prawnik w rankingu Chambers Global 2024 oraz Chambers Europe 2024 w kategorii Dispute Resolution (Poland)

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingu Chambers Global 2023 oraz Chambers Europe 2023 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  Senior practitioner Andrzej Kubas maintains his high reputation as a long-established litigator in the Polish market. "He is a great litigator with a proven track record and extensive experience, also with academic ties."

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingu Chambers Global 2022 oraz Chambers Europe 2022 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  “Andrzej Kubas maintains his high reputation as a long-established litigator in the Polish market. Andrzej Kubas offers strategic assistance with class actions and contractual disputes."

 

 • Rekomendacja w rankingu Global Law Experts 2021 – Commercial Lawyer of the Year in Poland

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingach Chambers Global 2021 oraz Chambers Europe 2021 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  “Andrzej Kubas maintains his high reputation as a long-established litigator. Sources regard him as a very esteemed professor.”

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingu Leaders League 2021 w kategorii Commercial Litigation (Excellent) oraz International Arbitration (Recommended)

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingu Chambers Global 2020 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  “Andrzej Kubas is esteemed for his decades-long practice in litigation, one commentator extolling him as „a very experienced lawyer in civil commercial cases.” He is similarly highly recognised for his academic work.”

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingach Chambers Global 2019 oraz Chambers Europe 2019 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  “The esteemed Andrzej Kubas is highly praised by interviewees, who characterise him as an „excellent litigator and extremely experienced lawyer.” He maintains a stellar reputation within the market, with sources acknowledging his skills in civil and commercial litigation. He is also a respected academic.”

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingach Chambers Global 2018 oraz Chambers Europe 2018 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  "Andrzej Kubas is a respected academic with very solid experience in advising on contentious civil and commercial law matters. He is also a well-respected name in the international arbitration market."

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingach Chambers Global 2017 oraz Chambers Europe 2017 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  “Andrzej Kubas is a respected academic with very solid experience of advising on contentious civil and commercial law matters. He is also an active and well-respected name in international arbitration (…) „distinguished lawyer with a huge reputation.”

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingu Chambers Global 2016 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  “Andrzej Kubas is a highly respected lawyer in Polish dispute resolution, offering a wealth of experience in domestic and cross-border litigation.”

 

 • Rekomendacja w rankingu Dziennika Rzeczpospolita 2016
  Kategoria procesy sądowe - rekomendowany prawnik – 3 pozycja

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingu Chambers Global 2015 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  “Distinguished professor and litigator Andrzej Kubas joins Band 1 to reflect his standing in the market. „He is one of the best lawyers of his generation,” confirms a source.”

 

 • Rekomendacja w rankingu Dziennika Rzeczpospolita 2015
  Kategoria procesy sądowe - rekomendowany prawnik – 1 pozycja

 

 • Rekomendowany prawnik w rankingu Chambers Europe 2014 w kategorii Dispute Resolution (Poland)
  “Prof. Andrzej Kubas – a legend in law and academia.”

 

 • Rekomendacja w rankingu Dziennika Rzeczpospolita 2014
  Kategoria procesy sądowe - rekomendowany prawnik – 1 pozycja

 

 • Rekomendacja w rankingu Dziennika Rzeczpospolita 2012
  Kategoria procesy sądowe - rekomendowany prawnik – 2 pozycja

 

 • Rekomendacja w rankingu Dziennika Rzeczpospolita 2011
  Kategoria procesy sądowe - rekomendowany prawnik – 2 pozycja

 

 • Medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”, 2012

 

 • Złoty Paragraf Dziennika Gazety Prawnej dla najlepszego polskiego adwokata – za pionierską pracę w wytaczaniu pozwów zbiorowych, 2012

 

 • Laureat rankingu Profesjonaliści Forbesa 2012, 2014

 

 • Odznaczony dwukrotnie przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką „Zasłużony Dla Adwokatury”

Członkostwo

 • Europäischer Anwaltsvereinigung DACH
 • Kolegium Redakcyjne miesięcznika „Palestra”
 • ORA Kraków

Edukacja

1976 - 1978

stypendium Fundacji Humboldta

1976

obrona rozprawy habilitacyjnej

1969

doktorat, wpis na listę adwokatów

1966

egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym

1964 - 1976

adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

1963

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt

andrzej.kubas@kkg.pl

+48126194045

Prywatnie

pasjonat podróży i tenisa