Aleksandra Kuzawińska

W Kubas Kos Gałkowski od

2010

Kontakt

aleksandra.kuzawinska@kkg.pl

+48222068331

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Współpracuje z zespołem postępowań sądowych i arbitrażowych oraz zespołem prawa bankowego. W codziennej pracy zajmuje się głównie prowadzeniem postępowań sądowych – od oceny szans procesowych powierzanych spraw na etapie przedprocesowym aż po postępowanie egzekucyjne. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu wielowątkowych i skomplikowanych spraw cywilnych oraz gospodarczych z zakresu prawa zobowiązań, prawa bankowego, prawa rzeczowego oraz prawa pracy. Reprezentowała i doradzała między innymi klientom z branży bankowej, ubezpieczeniowej, budowlanej, transportowej, reklamowej oraz produkcyjnej. Uczestniczyła w przygotowywaniu licznych opinii prawnych z zakresu prawa materialnego oraz procesowego, w tym dotyczących oceny szans procesowych oraz przygotowania strategii w planowanych procesach sądowych. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała między innymi jako członek zespołu prowadzącego postępowania sądowe w ramach kompleksowej obsługi prawnej jednego z wiodących banków w Polsce, w tym spraw dotyczących walutowych umów kredytowych, umów faktoringu oraz opcji walutowych. Uczestniczyła również w przygotowywaniu wewnętrznych procedur i regulacji dla jednej z czołowych firm polskiego sektora ubezpieczeń. Ponadto zajmowała się sprawami z zakresu zamówień publicznych oraz prawa konkurencji. Prowadziła szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Członkostwo

  • ORA Warszawa

Edukacja

2018

studia podyplomowe Prawo Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN

2015

wpis na listę adwokatów

2011

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem)

2005

stypendium Prezesa Rady Ministrów

Prywatnie

literatura fantastyczna i współczesna, teatr, gry planszowe