Aleksandra Kuzawińska

W Kubas Kos Gałkowski od

2010

Kontakt

aleksandra.kuzawinska@kkg.pl

+48222068331

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Współpracuje z zespołem postępowań sądowych i arbitrażowych oraz zespołem prawa bankowego. W codziennej pracy zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych – od oceny szans procesowych powierzanych spraw na etapie przedprocesowym aż po postępowanie egzekucyjne.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu wielowątkowych spraw cywilnych oraz gospodarczych. Reprezentowała i doradzała między innymi klientom z branży bankowej, ubezpieczeniowej, budowlanej, transportowej, reklamowej oraz produkcyjnej. Jako pełnomocnik prowadzi wiele skomplikowanych postępowań sądowych między zamawiającymi a wykonawcami obejmujących wielomilionowe roszczenia powstałe na tle umów o roboty budowlane oraz usługi (zawieranych zarówno jako zamówienia publiczne, jak i w sektorze prywatnym).

Reprezentuje również Klientów jako pełnomocnik w sprawach karnych gospodarczych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansowego. Przez kilka lat była członkiem zespołu prowadzącego postępowania sądowe w ramach kompleksowej obsługi prawnej jednego z wiodących banków w Polsce. Prowadzi postępowania sądowe w ramach obsługi prawnej banków, w tym precedensowe spory dotyczące umów kredytu złotowego z klauzulą zmiennego oprocentowania opartą o wskaźnik referencyjny WIBOR, a także postępowania dotyczące walutowych umów kredytowych, umów faktoringu oraz opcji walutowych.

Ponadto zajmowała się sprawami z zakresu zamówień publicznych oraz prawa konkurencji.

Członkostwo

  • ORA Warszawa

Edukacja

2023

studia podyplomowe: Zamówienia Publiczne na Uniwersytecie Warszawskim

2018

studia podyplomowe: Prawo Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych PAN

2015

wpis na listę adwokatów

2011

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem)

2005

stypendium Prezesa Rady Ministrów

Prywatnie

literatura fantastyczna i współczesna, teatr, gry planszowe