Agnieszka Raczkowska

W Kubas Kos Gałkowski od

2015

Kontakt

agnieszka.raczkowska@kkg.pl

+48222068305

Języki

angielski

Doświadczenie

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, M&A i w prawie ochrony konkurencji. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek, jak i w kompleksowym doradztwie w projektach M&A. W ramach swojej praktyki, prowadziła znaczące transakcje nabywania udziałów w spółkach, w tym uczestniczyła w procesach prywatyzacyjnych na rynku polskim, m.in. w sektorze bankowym i papierniczym.
Prowadziła liczne postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradzała m.in. w skomplikowanych, w aspekcie antymonopolowym, projektach łączenia się spółek posiadających istotny udział w rynku, w tym m.in. w sprawach fuzji w sektorach telekomunikacyjnym i FMCG. Posiada również doświadczenie w zakresie projektów finansowania. Doradzała w znaczących projektach finansowania na rynku polskim oraz w zakresie aspektów prawa polskiego w odniesieniu do transgranicznych projektów finansowych.

Członkostwo

  • OIRP Warszawa

Edukacja

2016

studia podyplomowe: prawo ochrony konkurencji UE, King’s College London

1996

wpis na listę radców prawnych

1995

egzamin sędziowski przy Sądzie Okręgowym w Krakowie

1993

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

lubi muzykę, uprawia jogging i gra w tenisa