W Kubas Kos Gałkowski od

2017

Kontakt

agnieszka.pazdan@kkg.pl

+48126194027

Języki

angielski

Doświadczenie

Adwokat. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Współpracuje z zespołem postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, specjalizującym się w prawie nieruchomości. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, z procesem inwestycyjno-budowlanym, uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, o zwrot wywłaszczonego mienia. Brała też udział w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności dotyczących podziału majątku wspólnego. Uczestniczy w przygotowywaniu opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego materialnego, gospodarczego i administracyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają również prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne oraz prawo karne.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

2021
wpis na listę adwokatów
2020
studia podyplomowe: Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2017
studia magisterskie: Prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

interesuje się publicystyką, historią, kinematografią