W Kubas Kos Gałkowski od

2017

Kontakt

agnieszka.pazdan@kkg.pl

+48126194027

Języki

angielski

Doświadczenie

Aplikant adwokacki. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Współpracuje z zespołem postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, specjalizującym się w prawie nieruchomości. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, z procesem inwestycyjno-budowlanym, uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, o zwrot wywłaszczonego mienia. Uczestniczy w przygotowywaniu opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego materialnego, gospodarczego i administracyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają również prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne oraz prawo karne.

Członkostwo

  • ORA Kraków

Edukacja

od 2019
studia podyplomowe: Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
od 2018
aplikacja adwokacka w Krakowie  
2017
studia magisterskie: Prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

interesuje się publicystyką, historią, kinematografią