W Kubas Kos Gałkowski od

2016

Kontakt

agata.wojtczak@kkg.pl

+48126194090

Języki

angielski

Doświadczenie

Egzaminowany aplikant radcowski. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Współpracuje z zespołem zajmującym się postępowaniami sądowymi z zakresu prawa cywilnego i specjalizującym się w prawie nieruchomości. Posiada doświadczenie w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami, uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, o zwrot wywłaszczonego mienia, a także w sprawach odszkodowawczych. Uczestniczy w przygotowywaniu raportów z audytów (due diligence) nieruchomości i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego materialnego, gospodarczego i administracyjnego. Rozwija również zainteresowania związane z prawem własności intelektualnej oraz alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów.

Członkostwo

  • OIRP Kraków

Edukacja

od 2017

aplikacja radcowska w Krakowie

2016

studia magisterskie: Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prywatnie

interesuje się kinematografią oraz literaturą współczesną