Zespół ds. polubownych metod rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych 

CSR, Wyróżnienia

29 września 2013

Informujemy, że partnerzy KKG – mec. Rafał Kos oraz mec. Kamil Zawicki zostali powołani przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, do Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy ministrze Gospodarki, którego głównych zadaniem jest przygotowanie propozycji działań oraz zmian w prawie mających na celu upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych oraz  wyznaczenie kierunków propagowania tej metody w Polsce.

W skład Zespołu wchodzą praktycy i teoretycy prawa, eksperci zajmujący się m.in. rozstrzyganiem sporów gospodarczych oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Więcej informacji na temat prac Zespołu dostępnych jest na stronie Ministerstwa Gospodarki.