Zapraszamy do udziału w II Kongresie Warunków Kontraktowych w Budownictwie

Konferencje

14 września 2021

28 października odbędzie się II Kongres Warunków Kontraktowych w Budownictwie Bieżące problemy w praktycznym stosowaniu warunków kontraktowych w budownictwie, podczas którego z prelekcją Praktyczne problemy stosowania kar umownych w umowie o roboty budowlane wystąpi dr Marek Topór, senior associate KKG.

Podczas wystąpienia zostaną omówione takie tematy jak między innymi:

  • Funkcje kary umownej w umowie o roboty budowlane. Problem represyjnego charakteru kary umownej.
  • Problem prawny zastrzeżenia kary umownej bez wskazania maksymalnej jej wysokości.
  • Kompensacyjny charakter odszkodowania a problematyka miarkowania kar umownych.
  • Wskazówki dotyczące konstruowania kar umownych w umowie o roboty budowlane.

 

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się pod linkiem.