Wystąpienie associate Kubas Kos Gałkowski podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Prywatnego

Konferencje

9 maja 2015

8-9 maja 2015 w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Prywatnego, której tematem była odpowiedzialność odszkodowawcza. Głównym celem Konferencji było przybliżenie problematyki dotyczącej odpowiedzialności odszkodowawczej i stworzenie forum wymiany poglądów między ośrodkami akademickimi.

Podczas konferencji poruszono m.in. tematy związane z:

– odpowiedzialnością za błędy medyczne,

– różnymi podstawami odpowiedzialności,

– odpowiedzialnością za szkodę niemajątkową,

– problematyką zbiegu odpowiedzialności.

Marek Topór, associate Kubas Kos Gałkowski, omówił problem dopuszczalności punitive damages na gruncie polskiego prawa cywilnego. Problem ma ważkie znaczenie z punktu widzenia interpretacji polskiej klauzuli ordre public, analizowanej przez sądy polskie na gruncie procedury stwierdzania wykonalności orzeczeń sądów powszechnych z systemów common law, czy też wyroków sądów polubownych, w których zasądzono punitive damages.