Współpraca z Guy Carpenter

Wyróżnienia

1 października 2011

Już po raz kolejny prof. Andrzej Kubas oraz mec. Kamil Zawicki wzięli udział w tworzeniu prestiżowego raportu Guy Carpenter. We wrześniowym wydaniu raportu: Ostatnie wydarzenia ustawodawcze i sądownicze w Europie kontynentalnej mające wpływ na branżę ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków, partnerzy KKG rozważają kwestie związane z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i urzędników na w Polsce.