Współpraca z Europejskim Kolegium UJ

Konferencje

30 maja 2008

Mec. Dominika Rogoń wzięła udział w konferencji organizowanej przez Europejskie Kolegium Doktoranckie UJ, dotyczącej sposobu wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy nr 2007/64/EC o usługach płatniczych na rynku wewnętrznym oraz kształtu przyszłej regulacji umowy rachunku bankowego i przepisów o rozliczeniach pieniężnych w kontekście prac nad nowym Kodeksem Cywilnym. Jako doktorantka EKD Mec. Dominika Rogoń wygłosiła referat na temat umowy rachunku bankowego (rachunku rozliczeniowego) jako umowy ramowej w świetle dyrektywy nr 2007/64/EC na tle regulacji umowy rachunku bankowego w Kodeksie Cywilnym i w ustawie – Prawo bankowe.