Współpraca przy Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration

Varia, Wyróżnienia

5 maja 2014

Informujemy, że prof. Andrzej Kubas został członkiem Komitetu Naukowo-Doradczego (Advisory Board), a mec. Kamil Zawicki członkiem Rady Redakcyjnej (Editorial BoardCzech (& Central European) Yearbook of Arbitration wydawanego przez renomowane nowojorskie wydawnictwo Juris. Rocznik CYArb tworzony jest przez autorów z różnych krajów, członków Rady Redakcyjnej oraz Komitetu Naukowo-Doradczego złożonego z czołowych specjalistów wielu państw europejskich. Rocznik CYArb dotyczy międzynarodowego i krajowego postępowania arbitrażowego oraz alternatywnych metod rozstrzygania sporów, każdy numer rocznika omawia konkretną tematykę. Tematem przewodnim wydania 2014 jest Niezawisłość i bezstronność arbitrów (Independence and Impartiality of Arbitrators). Swoją publikację zamieściły tam również dr Barbara Jelonek-Jarco i dr Julita Zawadzka, natomiast część dotyczącą orzecznictwa, pod redakcją mec. Kamila Zawickiego, przygotowali associates KKG – Maciej Durbas i Kuba Gąsiorowski. Zapraszamy do lektury w dziale Publikacje.