Wsparcie drużyny UJ w Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

CSR

10 marca 2013

Informujemy, że KKG wspiera drużynę UJ biorącą udział na Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition – najstarszym, największym i najbardziej prestiżowym konkursie typu moott court na świecie. Drużyna wygrała eliminacje krajowe, tym samym uzyskując prawo do reprezentowania Polski w rundach międzynarodowych tego konkursu.