Wsparcie drużyny UJ startującej w Międzynarodowym konkursie o Mediacji w Sprawach Gospodarczych

CSR

30 grudnia 2010

Już po raz drugi KKG wspierała drużynę UJ startującą w Międzynarodowym Konkursie o Mediacji w Sprawach Gospodarczych (ICC International Commercial Mediation Competition) organizowanym we  współpracy z American Bar Assocation. Konkurs ten ma na celu przybliżenie studentom co do zasady kierunków prawniczych instytucji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów gospodarczych, również między przedsiębiorcami z różnych krajów i kręgów kulturowych. Mediacja odbywają się w oparciu o zasady polubownego rozstrzygania sporów Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC ADR Rules). W celu przygotowania drużyny do Konkursu, KKG organizuje dla drużyny UJ warsztaty, gdzie Mec. Kamil Zawicki wraz ze studentami analizują obraną przez studentów taktykę w poszczególnych kazusach, zarówno przez pryzmat racjonalności biznesowej rozwiązania, jak i płynących z niego konsekwencji prawnych.