Warsztaty Arbitrażowe poświęcone kosztom postępowania przed sądem polubownym

Konferencje

17 marca 2011

Dnia 17 marca odbyły się, organizowane przez Sąd Arbitrażowy, Warsztaty Arbitrażowe poświęcone kosztom postępowania przed sądem polubownym. To skomplikowane, ale niezwykle istotne zagadnienie było przedmiotem całodniowych warsztatów przeznaczonych nie tylko dla pełnomocników lub arbitrów, ale także doradców oraz in-house lawyers. Partner KKG Rafał Kos był jednym z mówców tego spotkania.