Udział w International Commercial Arbitration Austrian/Polish Twin Conference

Konferencje

3 grudnia 2010

Podczas konferencji: International Commercial Arbitration Austrian/Polish Twin Conference, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2010 w Wiedniu, poruszono następujące tematy: Jaką rolę odgrywają sądy oraz instytucje arbitrażowe w ustalaniu standardów i wzorców postępowań? Pomoc sądów powszechnych w postępowaniu dowodowym – jak sprawdza się w praktyce? Te i wiele innych tematów zostało poddanych pod krytyczny osąd zaproszonych Gości gwarantując żarliwą dyskusję z aktywnym udziałem publiczności. Partner KKG – Kamil Zawicki wystąpił na konferencji w roli komentatora panelu: Jak powinna wyglądać relacja między sądami powszechnymi i arbitrażowymi w idealnym świecie, a jak prezentuje się rzeczywistość?