Udział w finale międzynarodowego konkursu Draft Common Frame of Reference

CSR

26 października 2014

Studencka Drużyna Uniwersytetu Jagiellońskiego startująca w międzynarodowym konkursie Draft Common Frame of Reference  – DCFR, organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej warz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück, zakwalifikowała się do finałów, w którym weźmie udział osiem drużyn z całego świata. Finał konkursu odbędzie się w grudniu b.r. w Warszawie. Drużyny zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu w oparciu o ocenę dwóch pism procesowych przedstawioną przez trzech niezależnych arbitrów. Trenerem drużyny jest mec. Kamil Zawicki, partner KKG.