Udział dra Arkadiusza Radwana w prestiżowej inicjatywie: European Forum on Securities Regulations

Varia

31 sierpnia 2015

Dr Arkadiusz Radwan, of counsel w Kubas Kos Gałkowski weźmie udział w programie European Forum on Securities Regulations (EFSR) – wspólnym przedsięwzięciu London School of Economics, Bucerius Law School i Vienna University of Business and Economics.

EFSR jest inicjatywą mającą na celu ułatwienie dyskursu i wymiany pomysłów pomiędzy europejskimi naukowcami pracującymi w zakresie prawa papierów wartościowych, regulacji przejęć i innych sfer prawa mających znaczenie dla funkcjonowania rynków kapitałowych.

Pierwsze warsztaty EFRS odbyły się w Wiedniu 5 grudnia 2014 roku. Uczeni z 14 europejskich krajów i Stanów Zjednoczonych dyskutowali o ostatnich wydarzeniach i wyzwaniach w regulacjach papierów wartościowych i pochodnych obszarach. Warsztat miał również na celu utworzenie podstawy dla trwającej międzynarodowej współpracy i wymiany poglądów. Gospodarzem najbliższego warsztatu w dniach 24-25 września 2015 roku będzie Bucerius Law School w Hamburgu; kolejne spotkanie w 2016 obędzie się w London School of Economics.