Udział dr Arkadiusza Radwana w międzynarodowej konferencji

Konferencje

30 stycznia 2009

Nasz konsultant dr Arkadiusz Radwan znalazł się w gronie wybitnych prelegentów konferencji “Roundtable discussion on the Cartesio judgment of the ECJ: What  implications for European company and labour laws?” we Florencji. Debatowano na niej o skutkach wyroku w sprawie Cartesio dla kształtowania się systemów prawnych Państw Członkowskich oraz harmonizacji wspólnotowej krajowych systemów prawa spółek. Dyskusja prowadzona była zarówno z perspektywy prawa spółek, jak i prawa pracy, z uwzględnieniem możliwych zmian w istniejących regulacjach krajowych, ze względu na zwiększenie się „groźby wyjścia” spółki z danego państwa.