Trzecie Kolokwium Jagiellońskie

Konferencje

25 listopada 2011

W dniu 25 listopada już po raz trzeci odbyło się wpierane przez KKG Kolokwium Jagiellońskie, tym razem w całości poświęcone umowom deweloperskim. Podczas konferencji z prelekcją wystąpił mec. Henryk Gaertner – partner KKG, poruszając kwestie związane z zakresem odszkodowania przy niewykonaniu/ nienależytym wykonaniu umowy deweloperskiej. W wydarzeniu udział wzięli pracownicy naukowi, adwokaci, notariusze, radcowie prawni i sędziowie, tak więc stało się ono wspaniałą platformą wymiany myśli pomiędzy środowiskiem uniwersyteckim, a praktykami.