Szkolenie „Odpowiedzialność za długi w biznesie – jak uniknąć poważnych błędów?”

Konferencje

26 marca 2019

26 marca odbyło się szkolenie „Odpowiedzialność za długi w biznesie – jak uniknąć poważnych błędów?” które poprowadzili mec. Grzegorz Pobożniak oraz mec. Wojciech Wandzel, partnerzy Kubas Kos Gałkowski, a także radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara z Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy.

Szkolenie obejmowało między innymi takie zagadnienia jak:

  • kwestia dochodzenia długów przeciwko osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnikom spółki cywilnej i osobowych spółek handlowych,
  • kwestia dochodzenia długów w przypadku długów pojedynczych lub wielości długów,
  • ograniczenie odpowiedzialności za długi,
  • konsekwencje dla majątku prywatnego w przypadku upadłości,
  • odpowiedzialność zarządu za nieprawidłowości w zarządzaniu,
  • odpowiedzialność za długi drugiego małżonka,
  • prawne możliwości ograniczenia odpowiedzialności oraz wskazanie podstawowych błędów.