Szkolenie: Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Konferencje

8 czerwca 2017

W dniu 8 czerwca w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbyło się szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych – Alternatywne metody rozstrzygania sporów, które przeprowadził dr Rafał Kos, partner Kubas Kos Gałkowski.

Podczas szkolenia dr Rafał Kos wyjaśnił, czym jest postępowanie arbitrażowe, postanowienie proceduralne, a także przedstawił podstawowe reguły i różnice w stosunku do postępowania przed sądem powszechnym. Poruszony został także temat Arbitraż vs. spór przed sądem powszechnym w Polsce: costs-benefits ratio.