Szkolenie dla przedsiębiorców

Konferencje

15 września 2010

W dniach 14-15 września 2010 roku firma SECUS organizowała szkolenia dla przedsiębiorców. Partner KKG  – Henryk Gaertner podczas szkolenia przeprowadził warsztaty dotyczące umów inwestycyjnych jako narzędzia efektywnego zabezpieczenia i pomnażania kapitału inwestora. Paweł Sikora – senior associate KKG  poruszył natomiast zagadnienia dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa ,zmian organizacyjno-prawnych, przekształcania form prawnych, funkcjonowania spółek kapitałowych, corporate governance oraz podwyższenia kapitału zakładowego i emisji instrumentów finansowych.