Spotkanie przedstawicieli środowisk zainteresowanych rozwojem polubownych metod rozwiązywania sporów

Konferencje

7 sierpnia 2014

W dniu 7 sierpnia w Warszawie odbyło się otwarte spotkanie koordynatorów ds. mediacji, mediatorów oraz przedstawicieli środowisk zainteresowanych rozwojem polubownych metod rozwiązywania sporów. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie rekomendacji ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej (opracowanych przez Zespół ds.  systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów), przedstawienie nowej koncepcji ciała doradczego Ministra Sprawiedliwości w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów oraz omówienie organizacji tegorocznego Tygodnia Mediacji (13-19.10.2014 r.). W spotkaniu wziął udział mec. Kamil Zawicki.