Specjalizacje

Restrukturyzacja / Upadłość

Wspieramy przedsiębiorców w negocjacjach, opracowywaniu dokumentacji porozumień restrukturyzacyjnych, toczących się z ich udziałem postępowaniach upadłościowych (zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela), a także na etapie przed ogłoszeniem upadłości – dbając o zapewnienie prawidłowości podejmowanych przez Klientów działań.

Bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji procesów restrukturyzacyjnych, które zdobywaliśmy skutecznie doradzając przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej – zwykle przez nich niezawinionej – pozwala nam na realizację zamierzeń naszych Klientów przy maksymalnym bezpieczeństwie kadry zarządzającej.

Partnerzy, mec. Rafał Kos oraz mec. Dominik Gałkowski brali udział w pracach Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, który opracował rekomendacje konkretnych zmian prawa upadłościowego i naprawczego w Polsce: rozwiązań legislacyjnych, informatycznych oraz instytucjonalnych.

Zajmujemy się

  • planowaniem i doradztwem w zakresie procesów przekształceń, łączenia, podziału i likwidacji podmiotów
  • procesami restrukturyzacyjnymi, z wykorzystaniem procedur podwyższenia i obniżenia kapitału
  • doradztwem i reprezentacją klientów w ramach prowadzonych z ich udziałem postępowaniach upadłościowych i naprawczych
  • doradztwem organom spółek prawa handlowego w planowaniu i przeprowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia interesów kadry zarządzającej
  • opracowywaniem strategii negocjacyjnych i reprezentacją klientów w negocjacjach z wierzycielami w ramach układu „pozasądowego”

Zespół