Specjalizacje

Prawo spółek / M&A

Wspomagamy naszych partnerów biznesowych w skomplikowanych i wymagających fachowej wiedzy przedsięwzięciach, doradzamy na każdym etapie realizowanych zamierzeń, począwszy od opracowania struktury prawnej i strategii przedsięwzięć aż do ich efektywnego wdrożenia. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, co wymaga szczególnego, interdyscyplinarnego podejścia do zadań realizowanych w ramach współpracy z Klientem. Zapewniamy obsługę prawną na najwyższym poziomie, przy zachowaniu zasady: wysoka jakość, za rozsądną cenę.

Zajmujemy się

  • tworzeniem i rejestracją spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw,
    jak również pozyskiwaniem dla Klientów wszelkich zezwoleń, dokonywaniem wymaganych zgłoszeń w organach administracji publicznej
  • kompleksową obsługą Klientów instytucjonalnych, obejmującą doradztwo w bieżącej działalności (przygotowanie i obsługa obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, opracowywanie dokumentacji korporacyjnej),
    jak również w szczególnych przedsięwzięciach realizowanych przez Klientów
  • doradztwem Klientom w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności

Zespół