Specjalizacje

Nieruchomości

Dokonując wszechstronnych analiz wskazujemy inwestorom właściwe i optymalne dla nich rozwiązania, pozwalające zredukować do minimum ryzyka związane z nabywaniem oraz zbywaniem nieruchomości. Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w ramach postępowań mających na celu odzyskiwanie nieruchomości i innych składników mienia bezprawnie przejętych przez Skarb Państwa w poprzednim ustroju. W kompleksowy sposób wspieramy też przedsiębiorców w prowadzonych przez nich procesach inwestycyjnych, w szczególności w odniesieniu do inwestycji budowlanych.

Doświadczenie oraz wciąż pogłębiana wiedza naszych pracowników pozwala nam zmierzyć się z niemal każdym zagadnieniem prawnym, wiążącym się z nieruchomościami, a ich zaangażowanie i pasja sprawia, że żadna sprawa nie jest dla nas sprawą z góry przegraną.

Zajmujemy się

  • świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w szczególności w zakresie kwestii związanych z zasiedzeniem, wywłaszczeniem, czy zniesieniem współwłasności nieruchomości
  • przygotowywaniem analiz stanu faktycznego i prawnego nieruchomości oraz doradztwem w wyborze najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości
  • kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych i pozwoleń wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawem budowlanym
  • przygotowywaniem projektów umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości, jak również umów będących podstawą korzystania z nieruchomości, oraz wsparciem i asysta przy w negocjowaniu takich umów
  • przygotowaniem i negocjowaniem umów kredytowych między inwestorami a bankiem na zlecenie banku lub kredytobiorcy

Zespół