Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan

Varia, Wyróżnienia

10 maja 2014

Mec. Rafał Kos został powołany na stanowisko Wiceprezesa Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Na mocy uchwały Zarządu Konfederacji Lewiatan, nowe władze Sądu będą pełniły trzyletnią kadencję.