Rozwój przedsiębiorstwa a zmiany organizacyjno-prawne

Konferencje

26 maja 2011

Podczas szkolenia: „Jak pozyskać inwestora i efektywnie rozwinąć firmę?”, zorganizowanego w dniu 26 maja przez firmę SECUS, Mec. Kamil Zawicki prowadził warsztat: „Rozwój przedsiębiorstwa a zmiany organizacyjno-prawne”, omawiając m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem spółek kapitałowych oraz podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją instrumentów finansowych.