Rola woli stron w prawie obligacyjnym

Konferencje

5 maja 2016

5 maja odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Rola woli stron w prawie obligacyjnym. Jest to coroczny cykl wykładów organizowany przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrę Prawa Cywilnego WPiA UJ.

Podczas konferencji, po raz kolejny, wystąpił Marek Topór – associate Kubas Kos Gałkowski, który wygłosił wykład: Granice swobody kształtowania umowy o roboty budowlane realizowanej na warunkach kontraktowych FIDIC.