Profesor Andrzej Kubas arbitrem w III Ogólnopolskim Konkursie Moot Court – Arbitraż Handlowy

CSR

21 kwietnia 2017

Profesor Andrzej Kubas został arbitrem w III Ogólnopolskim Konkursie Moot Court – Arbitraż Handlowy, organizowanym przez Grupę Lokalną Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Warszawa we współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Konkurs skierowany jest do studentów prawa z całej Polski, składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz ustnego.
Ogólnopolski Konkurs Moot Court – Arbitraż Handlowy, pośród innych konkursów typu moot court organizowanych w naszym kraju, jest jedynym, który odbywa się w języku polskim, a ponadto porusza problemy typowe dla polskiego systemu prawnego.
Jego celem jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy w zakresie postępowania arbitrażowego, promowanie wiedzy o procesie, sprawdzenie się w roli pełnomocnika, zdobycie rzetelnego doświadczenia i wykorzystanie umiejętności nabytych w toku studiów przez studentów.