Problemy współczesnego prawa międzynarodowego publicznego

Konferencje

8 marca 2013

W dniach 7-8 marca w Krakowie odbyła się konferencja: Problemy współczesnego prawa międzynarodowego publicznego,  dotycząca aktualnych problemów prawa międzynarodowego publicznego w tym m. in. ochrony praw człowieka, prawa dyplomatycznego i konsularnego czy też prawa konfliktów zbrojnych. KKG znalazła się wśród patronów tego międzynarodowego wydarzenia.