Postępowanie przed sądem polubownym na przykładzie Sądu Arbitrażowego Lewiatan…

Konferencje

17 stycznia 2012

Informujemy, iż w dniu 17 stycznia odbyło się szkolenie: „Postępowanie przed sądem polubownym na przykładzie Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie i Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC)”, podczas którego z prelekcją wystąpili m.in. dr Beata Gessel Kalinowska vel Kalisz – Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan, dr Małgorzata Podrecka – Wiceprezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz mec. Rafał Kos – partner KKG.