Polsko-Ukraińskie Dni Prawa 2011

Konferencje

6 października 2011

W  dniach 5-6 października 2011 r. odbyła się naukowo–praktyczna konferencja: „Polsko-Ukraińskie Dni Prawa 2011”, zorganizowana przez Sekcję Prawa Europy Centralno-Wschodniej TBSP UJ oraz Programy Ukraińskie – OKSPO UJ. Tematem  przewodnim obrad były alternatywne metody rozwiązywania sporów. Wystąpienia prelegentów dotyczyły głównie zastosowania metod konsensualnych w systemach prawnych Polski i Ukrainy. Podczas polskojęzycznej część obrad referat dotyczący praktycznych aspektów postępowania przed polskimi oraz międzynarodowymi sądami polubownymi wygłosił mec. Rafał Kos. W ukraińskojęzycznej części konferencji poruszano problematykę związaną m.in. z metodami rozwiązywania sporów gospodarczych, sądownictwem Tretejskim, rolą notariuszy w zapobieganiu sporom, rozwiązywaniem sporów sąsiedzkich oraz dogmatyczno-prawnym problemom wprowadzania mediacji do ukraińskiego systemu prawnego.