Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012

Konferencje

11 października 2012

11 października 2012 roku odbył się Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012 – doroczne spotkanie przedstawicieli branży finansowej rynku, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym – w tym roku dotyczący nowych ram regulacyjnych bankowości, ubezpieczeń i rynków kapitałowych. Wśród prelegentów sesji omawiającej zmiany w procesach rozliczania oraz rozrachunku transakcji na rynku finansowym – polska specyfikacja Central Counterparties  znalazł się Andrzej Świderski – associate KKG.