Polski Arbitraż Handlowy

Konferencje

23 października 2013

23 października w Krakowie odbyło się spotkanie: Polski Arbitraż Handlowy – czy potrzebujemy zmian legislacyjnych czy tylko spopularyzowania systemu? Seminarium przeprowadzone zostało przez mec. Kamila Zawickiego, przewodniczącego Sekcji Rozwiązywania Sporów w Instytucie Allerhanda, w formie interaktywnej dyskusji. Podczas spotkania próbowano znaleźć odpowiedzi na wiele pytań m.in.: Dlaczego arbitraż handlowy w Polsce nadal ma co do zasady charakter jedynie krajowy, lokalny? Dlaczego zagraniczne strony nie chcą prowadzić postępowań arbitrażowych na neutralnym, polskim gruncie? Czy, aby zaistnieć na arenie międzynarodowej, Polska powinna w sposób radykalny znowelizować swoje ustawodawstwo w kierunku „mega arbitration friendly”, czy też wystarczy cierpliwość oraz konsekwentne rozszerzanie i ulepszanie  praktyki na tle obowiązujących przepisów?