Pierwszy w Polsce Pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa przyjęty przez sąd 

Varia, Wyróżnienia

20 maja 2011

W dniu 20 maja 2011 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie o rozpoznaniu w postępowaniu grupowym pozwu  zbiorowego (certification order) grupy poszkodowanych, o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone zaniedbaniami organów Państwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Decyzja sądu jest precedensowa, gdyż pozew złożony przez KKG jest pierwszym w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości pozwem grupowym, skierowanym przeciwko Skarbowi Państwa a dopuszczonym przez Sąd w tym szczególnym trybie. Uprawomocnienie postanowienia umożliwi także dołączenie się do grupy ok. 800 osobom poszkodowanym w skutek przerwania wałów Wisły pod Sandomierzem. Tzw. „sprawa sandomierska” ma więc szansę stać się pierwszym, precedensowym postępowaniem grupowym dotyczącym odpowiedzialności deliktowej.