Pierwsza w Polsce konferencja na temat prawa upadłościowego

Konferencje

27 listopada 2009

W dniach 26-27 listopada 2009 roku w Warszawie odbyła się, organizowana przez Instytut Allerhandra we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH), Konferencja pt. „Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw – pozycja Polski względem międzynarodowych standardów”. Było to pierwsze w Polsce wydarzenie w tej skali odnoszące się do tematyki upadłości. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Andrzej Kubas, dr Arkadiusz Radwan oraz mec. Rafał Kos. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, z ukierunkowaniem na analizę sprzężeń zwrotnych między prawem upadłościowym i naprawczym, a ekonomią.