Partnerzy KKG gośćmi śniadania prawniczego

Konferencje

30 kwietnia 2009

Partnerzy Rafał Kos i Henryk Gertner byli gośćmi śniadania prawniczego organizowanego wspólnie z HBR na temat odpowiedzialności członków zarządów. Korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń mówili, jak w czasach kryzysu, kiedy możliwość poniesienia porażki biznesowej znacznie się zwiększyła, członkowie zarządu powinni zwrócić szczególną uwagę na ryzyka prawne związane z obecnymi uwarunkowaniami rynkowymi. Gdzie znajdują się akceptowalne granice ryzyka biznesowego? Jakie są kryteria odpowiedzialności członków zarządu spółek za nietrafione gospodarczo decyzje, np. w kontekście opcji walutowych? Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu w odniesieniu do wiążących poleceń zgromadzenia wspólników?