Odznaki honorowe za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej

CSR, Wyróżnienia

6 lipca 2015

Wśród członków Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej przy Ministrze Gospodarki, którym nadano odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej znaleźli się: adw. Rafał Kos oraz adw. Kamil Zawicki.

Rekomendacje Zespołu dostępne są na stronie Rządowego portalu konsultacji publicznych.