Nowi CI Kancelarii

Varia

30 marca 2010

Przedstawiamy Państwu nowe oblicze KKG. To nie tylko nowa identyfikacja wizualna oraz co kwartał wydawany Newsletter KKG, lecz przede wszystkim wychodzenie naprzeciw potrzebom naszych Partnerów Biznesowych. Przez lata staraliśmy się budować z Państwem jak najlepsze relacje biznesowe. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu oraz reagując na szybkie zmiany na rynku, staramy się być jeszcze bardziej: skuteczni, innowacyjni oraz mobilni. Naszym priorytetem jest obustronne zaufanie dlatego we wszystkich działaniach kierujemy się zasadą: Twoje cele. Nasze wartości. Wspólne sukcesy.