Nagroda Inter Continental Finance 2012 Continent Award

Wyróżnienia

14 marca 2012

KKG Kubas Kos Gaertner została uhonorowana nagrodą: InterContinental Finance 2012 Continent Award przyznaną przez InterContinental Finance Magazine. Na wybór zwycięzców konkursu wpłynął przede wszystkim dynamiczny rozwój firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nagroda ta jest wyrazem uznania działań KKG nie tylko w kategorii: Polska, lecz także na obszarze całego kontynentu.