Międzynarodowa konferencja arbitrażowa w Kijowie

Konferencje

28 lipca 2010

W dniu 28 lipca 2010 roku, of counsel KKG –  dr Arkadiusz Radwan uczestniczył w międzynarodowej konferencji arbitrażowej w Kijowie, której celem było przybliżenie prawnych, instytucjonalnych oraz praktycznych aspektów polubownego rozstrzygania sporów. Dr Radwan wygłosił referat na temat polskich doświadczeń w rozstrzyganiu sporów korporacyjnych przy pomocy arbitrażu w odniesieniu do międzynarodowych perspektyw.