Mec. Wojciech Wandzel wiceprzewodniczącym International Litigation Subcommittee przy American Bar Association

CSR, Varia

1 października 2016

Mec. Wojciech Wandzel, senior associate w Kubas Kos Gałkowski, został wiceprzewodniczącym International Litigation Subcommittee wchodzącej w skład Commercial & Business Litigation Committee, działającej przy American Bar Association. Komisja w swej pracy koncentruje się na problemach stających przed kancelariami zajmującymi się rozległym obszarem praktyki prawa handlowego, który obejmuje również zagadnienia z zakresu prawa materialnego, takie jak: upadłość, prawa wierzycieli, odpowiedzialność zawodowa, prawo tajemnicy handlowej oraz sprawy proceduralne, między innymi – e-discovery, przywileje, ADR (alternatywne metody rozwiązywania sporów) i spory międzynarodowe.

Więcej informacji na temat działalności komitetu dostępnych jest tutaj.