Mec. Wojciech Wandzel prelegentem podczas VI Kolokwium Jagiellońskiego

CSR, Konferencje

16 stycznia 2015

16 stycznia 2015 roku w Krakowie odbyło się VI Kolokwium Jagiellońskie poświęcone rozwiązaniom przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. Podczas konferencji, w I panelu dotyczącym regulacji w ustawie o prawach konsumenta udział wziął mec. Wojciech Wandzel, senior associate Kubas Kos Gałkowski. Podczas debaty poruszono kwestie związane m.in. z obowiązkami przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, prawem odstąpienia od umowy konsumenckiej oraz zawarciem umowy na odległość z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. Panel prowadził prof. dr hab. Bogusław Gnela. Panel II, prowadzony przez prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego, poświęcony był zmianom w kodeksie cywilnym wprowadzonym przez ustawę o prawach konsumenta. Konferencję zamknęła dyskusja panelowa, której przewodniczył prof. dr hab. Fryderyk Zoll.