Mec. Rafał Kos w Radzie Nadzorczo-Doradczej Centrum C-Law.org

CSR

30 marca 2008

Jeden z Partnerów Kancelarii adwokat Rafał Kos został powołany do Rady Nadzorczo-Doradczej Europejskiego Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org). Celem Stowarzyszenia jest przyczynianie się do poprawy ustawodawstwa i stosowania prawa gospodarczego, szczególnie prawa spółek oraz promowanie dobrych praktyk i corporate governance w Europie. Nominacja ta jest kolejnym dowodem potwierdzający nasze zaangażowanie w działalność społeczną.