Mec. Patrycja Nowakowska prowadzącą warsztat „Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem”

CSR, Varia

30 września 2021

30 września mec. Patrycja Nowakowska, senior associate KKG, poprowadziła warsztat w ramach Akademii Mocy Kobiet w Centrum Praw Kobiet w Krakowie.

Przedmiotem warsztatu były podstawowe zagadnienia prawne związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dzieckiem. Omówiona została m.in. relacja obu instytucji prawnych, a także możliwe uprawnienia przysługujące rodzicom zmierzające do ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz ograniczenia lub zakazania kontaktów. Poruszone zostały również kwestie dowodów w postępowaniach sądowych dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem.